Privacy-Statement-PL

Oświadczenie o ochronie danych osobowych klientów

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych reguluje przetwarzanie danych osobowych klientów, którzy składają zamówienia za pośrednictwem Didiyo. Kontrolerem odpowiedzialnym za przetwarzanie tych danych osobowych jest Realapps B.V. prowadząca działalność pod nazwą Didiyo (zwana dalej „Didiyo”). Didiyo jest odpowiedzialna za przetwarzanie tych danych osobowych. Didiyo dba o prywatność użytkownika. Dlatego przetwarzamy tylko te dane, które są nam potrzebne do (ulepszania) naszych usług. Będziemy ostrożnie podchodzić do informacji, które zebraliśmy na temat użytkownika i sposobu w jaki korzysta on z naszych usług. Nigdy nie udostępnimy danych użytkownika stronom trzecim w celach komercyjnych. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych opisuje, jakie informacje o użytkowniku są przez nas gromadzone, gdzie są one wykorzystywane i komu oraz na jakich warunkach informacje te mogą być udostępniane stronom trzecim. Wyjaśniamy również, w jaki sposób zapisujemy dane osobowe użytkownika i jakie ma on prawa w odniesieniu do przekazanych nam danych osobowych.

Jeśli użytkownik ma jakiekolwiek pytania dotyczące naszego oświadczenia o ochronie danych osobowych, prosimy o kontakt z naszą osobą kontaktową do spraw ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe można znaleźć na końcu niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych.

Jakie dane osobowe przetwarzamy i w jakich celach

Didiyo przetwarza dane osobowe użytkownika, ponieważ korzysta on z naszych usług. Następujące dane wykorzystujemy do następujących celów:

 1. Proces składania zamówienia

Przetwarzamy informacje, które użytkownik podaje składając zamówienie. Dane te są niezbędne do realizacji zamówienia użytkownika, potwierdzenia zamówienia, możliwości oceny zamówienia, płatności i ewentualnego pełnego lub częściowego zwrotu pieniędzy. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest konieczność wykonania umowy zgodnie z naszymi warunkami handlowymi. Dotyczy to następujących danych:

 • Imienia i nazwiska
 • Danych adresowych wraz z kodem pocztowym
 • Danych kontaktowych
 • Szczegółów zamówienia
 • Szczegółów płatności
 1. Obsługa klienta

Jeśli użytkownik skontaktuje się z naszym działem obsługi klienta, wykorzystamy podane przez niego dane w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie lub rozpatrzenia reklamacji użytkownika. Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest konieczność wykonania Umowy. Dotyczy to tych samych danych, które zostały opisane w pkt 1.

 1. Wiadomości marketingowe

Ponadto przetwarzamy dane, aby wysyłać użytkownikowi (spersonalizowane) wiadomości marketingowe, takie jak biuletyny i oferty rabatowe (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub jako wiadomości push). Podstawą prawną dla takiego przetwarzania jest fakt, że użytkownik wyraził na to zgodę podczas składania zamówienia. Jeśli użytkownik chce zmienić swoje preferencje dotyczące otrzymywania tych wiadomości, może on zrezygnować z subskrypcji za pomocą linku znajdującego się w danej wiadomości.

 1. Pliki cookie

Didiyo używa plików cookie do celów funkcjonalnych, analitycznych i marketingowych. Funkcjonalne pliki cookie są niezbędne do korzystania z witryny internetowej. Dotyczy to następujących danych:

 • Dane dotyczące lokalizacji
 • Adres IP lub identyfikatory aplikacji
 • Przeglądarka internetowa i typ urządzenia
 • Język strony internetowej

Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć w naszym Oświadczeniu dotyczącym plików cookie.

 1. Zapobieganie nadużyciom finansowym

Niektóre z powyższych danych osobowych przetwarzamy również w celu zapobiegania oszustwom i nadużyciom. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest konieczność przetwarzania danych ze względu na uzasadniony interes Didiyo, a mianowicie zapobieganie oszustwom.

Jak długo przechowujemy dane osobowe

Didiyo nie będzie przechowywać danych osobowych użytkownika dłużej, niż jest to absolutnie konieczne do osiągnięcia danego celu. Będziemy przechowywać dane osobowe użytkownika przed dłuższy okres czasu tylko wtedy, gdy będzie to wymagane przez prawo. Didiyo usunie większość danych osobowych użytkownika w ciągu dwóch lat od złożenia zamówienia. Wykorzystujemy ten okres do celów administracyjnych oraz abyśmy mogli odpowiedzieć użytkownikowi i dostawcom na pytania lub reklamacje dotyczące zamówienia. Dane wykorzystywane do celów raportowania, analizy i zapobiegania nadużyciom będą przechowywane przez 10 lat od momentu złożenia zamówienia. Nie możemy usunąć danych osobowych użytkownika z kopii zapasowych. Po przywróceniu kopii zapasowej dane z tego okresu czasu zostaną usunięte.

 Udostępnianie danych dostawcom

Didiyo przekazuje informacje o użytkowniku (nazwisko, adres i numer telefonu, zamówienie) wybranemu Dostawcy, aby ten mógł dostarczyć zamówienie. Użytkownik jest bezpośrednim klientem Dostawcy i dlatego Dostawca ponosi własną odpowiedzialność i ma własne obowiązki w zakresie przetwarzania jego danych osobowych. Jeśli użytkownik ma jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu przetwarzania jego danych przez Dostawcę, prosimy o kontakt z Dostawcą.

Udostępnianie danych stronom trzecim

Didiyo nie będzie sprzedawać danych użytkownika osobom trzecim. Didiyo udostępnia pewne informacje osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne do wykonania naszej umowy z użytkownikiem, do celów analizy i marketingu lub w celu wypełnienia zobowiązań prawnych. Dane osobowe użytkownika mogą być udostępniane następującym stronom:

 • Dostawcom oprogramowania
 • Partnerom odpowiedzialnym za realizację
 • Platformom płatniczym
 • Platformom reklamowym (np. Google i Facebookowi)

Dostęp, poprawienie i usunięcie danych osobowych użytkownika

Użytkownik ma prawo do dostępu, usunięcia lub poprawienia wszelkich danych, które gromadzimy na jego temat. Jeśli użytkownika uzna, że przetwarzamy jego dane osobowe bez uzasadnienia lub że przetwarzamy dane osobowe, które uważa on za nieistotne, prosimy o kontakt. Didiyo odpowie na wniosek użytkownika tak szybko, jak to możliwe, jednak nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Didiyo poważnie traktuje ochronę danych osobowych użytkownika i podejmuje odpowiednie środki w celu zapobieżenia nadużyciom, utracie, nieupoważnionemu dostępowi, niepożądanemu ujawnieniu i nieupoważnionym zmianom. Jeśli użytkownik uzna, że doszło do niewłaściwego wykorzystania jego danych osobowych lub ich wycieku, prosimy o kontakt pod adresem klantenservice@didiyo.com.

Dane kontaktowe

Nasze dane kontaktowe można znaleźć w naszych Warunkach Sprzedaży.