Privacy-Statement-NL

Privacy statement klanten

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van klanten die een bestelling plaatsen via Didiyo. De verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van deze persoonsgegevens is Realapps B.V. h.o.d.n. Didiyo (hierna “Didiyo”). Didiyo is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens. Didiyo geeft veel om jouw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en je gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacy statement beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij uit op welke manier we je gegevens opslaan en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als je vragen heeft over ons privacy statement kun je contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken, Je vindt de contactgegevens aan het einde van dit privacy statement.

Welke gegevens wij verwerken, en waarom

Didiyo verwerkt persoonsgegevens van jou omdat jij gebruik maakt van onze diensten. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de volgende doelen:

 1. Bestelproces

Wij verwerken gegevens die jij zelf aan ons verstrekt door ze in te vullen bij het plaatsen van je bestelling. Deze gegevens zijn nodig voor de uitvoering van je bestelling, het bevestigen van je bestelling, de mogelijkheid je bestelling te beoordelen, betaling en een eventuele gehele of gedeeltelijke restitutie. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst als omschreven in onze voorwaarden. Het gaat om de volgende gegevens:

 • Naam
 • Adresgegevens inclusief postcode
 • Contactgegevens
 • Bestelling
 • Betaalgegevens
 1. Klantenservice

Als je contact opneemt met onze klantenservice, zullen we de door jou verstrekte gegevens gebruiken voor het beantwoorden van je vraag of het oplossen van je klacht. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst. Het gaat om dezelfde gegevens als beschreven onder 1.

 1. Marketingberichten

Wij verwerken daarnaast gegevens om je (gepersonaliseerde) marketingberichten te sturen, zoals nieuwsbrieven en kortingsacties (bijvoorbeeld e-mail of als pushbericht). De rechtsgrond voor deze verwerking is dat je hiervoor toestemming hebt gegeven bij het plaatsen van je bestelling. Mocht je de voorkeuren met betrekking tot het ontvangen van deze berichten willen aanpassen dan kan je uitschrijven via de link in het betreffende bericht.

 1. Cookies

Didiyo maakt gebruik van cookies voor functionele, analytische- en marketingdoeleinden. De functionele cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van de website. Het gaat om de volgende gegevens:

 • Locatiegegevens
 • IP-adres of app IDs
 • Internetbrowser en type device
 • Websitetaal

Wij verwijzen naar ons Cookiestatement voor meer informatie over cookies.

 1. Fraudepreventie

Wij verwerken een deel van bovenstaande gegevens ook om fraude en misbruik te voorkomen. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is vanwege een gerechtvaardigd belang van Didiyo, namelijk de voorkoming van fraude.

Hoe lang wij gegevens bewaren

Didiyo zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig om het betreffende doel te bereiken. Wij zullen je gegevens alleen langer bewaren wanneer wij hiertoe verplicht zijn op grond van wettelijke verplichtingen. Didiyo verwijdert je meeste gegevens binnen twee jaar na het plaatsen van je bestelling. Wij hanteren deze termijn voor administratieve doeleinden en zodat wij jou en Leveranciers te woord kunnen staan met vragen of klachten over de bestelling. Gegevens die voor rapportage, analyse en misbruikpreventie worden gebruikt bewaren wij tot 10 jaar na het plaatsten van je bestelling. Wij kunnen je gegevens niet verwijderen uit back-ups. Op het moment dat we een back-up terugplaatsen zullen we de data op dat moment verwijderen.

Delen met Leveranciers

Didiyo verstrekt jouw gegevens (naam, adresgegevens en telefoonnummer, bestelling) aan de door jou geselecteerde Leverancier, zodat de Leverancier jouw bestelling kan bezorgen. Jij bent direct klant van de Leverancier en de Leverancier draagt dan ook een eigen verantwoordelijkheid en eigen verplichtingen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Voor vragen over hoe de Leverancier met jouw gegevens omgaat kun je contact opnemen met de Leverancier.

Delen met derde partijen  

Didiyo verkoopt jouw gegevens niet aan derde partijen. Didiyo zal bepaalde gegevens uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, analyse- en marketingdoeleinden of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met de volgende partijen worden je persoonsgegevens mogelijk gedeeld:

 • Softwareproviders
 • Implementatiepartners
 • Betaalplatforms
 • Advertentieplatforms (bijvoorbeeld Google en Facebook)

Inzage, correctie en verwijdering van je persoonsgegevens

Je hebt het recht alle gegevens die wij over je verzamelen in te zien, te laten verwijderen of zo nodig te corrigeren. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder reden je persoonsgegevens verwerken of dat wij persoonsgegevens verwerken die volgens jou niet relevant zijn, kun je contact met ons opnemen via ons privacyformulier. Didiyo zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee maanden, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

Didiyo neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat er sprake is van misbruik van gegevens of een datalek, neem dan contact met ons op via klantenservice@didiyo.com.

Contactgegevens

Onze contactgegevens vind je in onze algemene voorwaarden.