Didiyo Privacyverklaring voor koeriers

Deze privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens van koeriers die aangesloten zijn op het Didiyo platform. De verantwoordelijke voor de verwerking van deze persoonsgegevens is Realapps B.V. uit Eindhoven, Nederland (hierna “Didiyo”).

Welke gegevens van koeriers verwerken wij en waarom

  1. Soort gegevens

Didiyo verwerkt bepaalde persoonsgegevens van koeriers die bezorgdiensten leveren via ons platform.

  • Naam
  • Contactgegevens
  • Bankgegevens
  • Locatie
  1. Fraudepreventie

Wij verwerken sommige van de bovenstaande gegevens ook om fraude en misbruik te voorkomen. De wettelijke basis voor deze verwerking is dat het noodzakelijk is voor het legitieme belang van Didiyo, namelijk het voorkomen van fraude.

Hoe lang we gegevens bewaren

Didiyo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om het betreffende doel te bereiken.

Delen met derden 

Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met de volgende partijen:

– Didiyo winkeliers die het Didiyo platform gebruiken

– Software leveranciers

– Implementatie partners

– Betalingsplatformen

Toegang, correctie en verwijdering van persoonlijke gegevens

U heeft het recht op toegang tot, verwijdering of correctie van alle gegevens die wij over u verzamelen. Als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens verwerken zonder rechtvaardiging of dat wij persoonsgegevens verwerken die volgens u niet relevant zijn, neem dan contact met ons op via ons privacyformulier. Didiyo zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee maanden, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Didiyo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u denkt dat er sprake is van misbruik van gegevens of een datalek, neem dan contact met ons op via info@realapps.nl.

Persoonlijke gegevens van consumenten

Didiyo verstrekt u als bestuurder bepaalde gegevens van consumenten (naam, adres en telefoonnummer, bestelling). Als chauffeur heeft u uw eigen verantwoordelijkheid en verplichtingen voor de verwerking van die persoonsgegevens. Vragen van consumenten over persoonlijke gegevens, inclusief verwijderingsverzoeken, moeten door u worden opgelost.